[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] Pieaugušo izglītības resurspunkta saturs

Pieaugušo izglītības resurspunkta saturs

Ievads

Svarīgi notikumi pieaugušo izglītības kontekstā un oficiālie dokumenti

Citi pieaugušo izglītības resursi pasaules tīmeklī

Pieaugušo izglītība Latvijā

Pieaugušo izglītības resursi Latvijā

Kas ir pieaugušo izglītība?

Pieaugušais topošajā informācijas sabiedrībā

Skolotājs mūsdienu informatīvajā vidē

Mācību stili un metodes pieaugušo izglītībā

Pieaugušo izglītības likumsakarības

Pieauguša cilvēka mācīšanās īpatnības

Cilvēka mācīšanās motīvi

Kā notiek jaunu jēdzienu apgūšana?

Mācīšanās stili

Nosakiet savu psiholoģisko tipu!

LU Bioloģijas fakultāte - bioloģijas skolotāja tālākizglītībai

Profesionālo studiju programma “Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotājs”

Skolotāju tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja kvalifikācijas paaugstināšana”

Bioloģijas fakultātes Interneta resursi bioloģijas skolotājiem

Darbā izmantoto pedagoģisko terminu skaidrojošā vārdnīca

Izmantotās literatūras  saraksts

 

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 27.02.2008