Projekta publicitāte

Par tālākizglītības programmas izstrādi informēti bioloģijas skolotāji citos ESF projektos (Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra projektos „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0168/0207), „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0152/0207) un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas projektā “Skolotāju apmācība, lai sekmētu jaunā pamatizglītības standarta fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā 8. klasē īstenošanu, izmantojot IT” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0083/0248).
Projekta ideju prezentācija notikusi LU 65. zinātniskajā konferencē Bioloģijas didaktikas sekcijā 2007. gada 2. februārī (R. Birziņas referāts “Bioloģijas skolotāju tālākizglītība – skolotāja profesionālisma pilnveidei”, kas elektroniski pieejams LU BF mājas lapā http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/LU_65_2007/RBirzina.pdf).
Projekta tēmu aprobācija daļēji tiek veikta Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības pārvaldes organizētajos kursos “IKT izmantošana bioloģijas nodarbībās” (2007. gada aprīlis – oktobris).
LU 66. zinātniskajā konferencē Bioloģijas didaktikas sekcijā 2008. gada 4. februārī (R. Birziņas referāts “Bioloģijas skolotāju tālākizglītības programma: skolotāja profesionālās meistarības pilnveidei”, kas elektroniski pieejams LU BF mājas lapā http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/LU_65_2008/Birzina.pdf )
Dalīšanās pieredzē par projektā iegūtajām atziņām LVAF finansētā projekta „Apmācības seminārs: purva ekskursiju vadīšana” nodarbībās 2007. gada 3.-4. oktobrī.
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008