Projekta publicitāte

Par tālākizglītības programmas izstrādi informēti bioloģijas skolotāji citos ESF projektos (Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra projektos „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesā” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0168/0207), „Jelgavas skolotāju profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju un zinātņu jomā” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0152/0207) un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas projektā “Skolotāju apmācība, lai sekmētu jaunā pamatizglītības standarta fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā 8. klasē īstenošanu, izmantojot IT” (VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0083/0248).
Projekta ideju prezentācija notikusi LU 65. zinātniskajā konferencē Bioloģijas didaktikas sekcijā 2007. gada 2. februārī (R. Birziņas referāts “Bioloģijas skolotāju tālākizglītība – skolotāja profesionālisma pilnveidei”, kas elektroniski pieejams LU BF mājas lapā http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/LU_65_2007/RBirzina.pdf).
Projekta tēmu aprobācija daļēji tiek veikta Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Izglītības pārvaldes organizētajos kursos “IKT izmantošana bioloģijas nodarbībās” (2007. gada aprīlis – oktobris).
LU 66. zinātniskajā konferencē Bioloģijas didaktikas sekcijā 2008. gada 4. februārī (R. Birziņas referāts “Bioloģijas skolotāju tālākizglītības programma: skolotāja profesionālās meistarības pilnveidei”, kas elektroniski pieejams LU BF mājas lapā http://priede.bf.lu.lv/grozs/Didaktika/LU_65_2008/Birzina.pdf )
Dalīšanās pieredzē par projektā iegūtajām atziņām LVAF finansētā projekta „Apmācības seminārs: purva ekskursiju vadīšana” nodarbībās 2007. gada 3.-4. oktobrī.
[..] [img + txt] >>> Dalīšanās pieredzē par projektā iegūtajām atziņām LVAF finansētā projekta „Apmācības seminārs: purva ekskursiju vadīšana” nodarbībās 2007. gada 3.-4. oktobrī.
 
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:
001
 1. 001
002
 1. 002
003
 1. 003
004
 1. 004
005
 1. 005
006
 1. 006
007
 1. 007
008
 1. 008
009
 1. 009
010
 1. 010
[..]

[..] [img + txt] Nodarbības norise fotoattēlos
 
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:
Karlis
 1. nodarbibu norise
grupa1
 1. Fotografēšanas objekta meklējumos
grupa2
 1. nodarbibu norise
grupa3
 1. nodarbibu norise
pasniedzeji
 1. nodarbibu norise
  
[..]

[..] [img + txt] Fotografēšanas ABC - kopskati un tuvskati
 
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:
dzirkst_talskats
 1. foto abc
dzirkst_talskats1
 1. foto abc
dzirkst_tuvak
 1. foto abc
dzirkst_tuvskats
 1. foto abc
laimini_talskats
 1. foto abc
laimini_tuvakskats2
 1. foto abc
laimini_tuvakskats3
 1. foto abc
  
[..]

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008