Kārlis Ābele Marija Tauja

Kristaps Helmanis
Kārlis Reinholds Kupfers Jānis Bickis

Augusts Kirhenšteins
Jānis Lūsis Aleksandrs Zāmelis

Fjodors Būholcs
Materiālu sameklēja, apkopoja un uzrakstīja 
Edgars Vimba (evimba@lanet.lv)

Attēlus apstrādāja un lapu veidoja  
Rita Birziņa (rb@lanet.lv)

Satura rādītājs

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008