Saturs

Ievads

Kārlis Ābele - augu anatoms un citologs

Jānis Bickis - agronoms, botāniķis

Fjodors Būholcs - botāniķis (mikologs)

Jakobs Benjamins Fišers - dabaszinātnieks

Pauls Galenieks - botāniķis

Davids Hieronims Grindelis - dabaszinātnieks

Kristaps Helmanis - mikrobiologs

Jānis Ilsters - botāniķis

Augusts Kirhenšteins - mikrobiologs

Kārlis Reinholds Kupfers - botāniķis

Naums Gregors Lebedinskis - zoologs

Jānis Lūsis - ģenētiķis un zoologs

Nikolajs Malta - botāniķis

Edgars Ozols - entomologs

Alfrēds Rasiņš - botāniķis

Heinrihs Leonhards Skuja - botāniķis

Embriks Strands - zoologs

Laima Tabaka - botāniķe

Marija Tauja - augu fizioloģe

Aleksandrs Zāmelis - botāniķis un ģenētiķis

Literatūra

Uz sākumu

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008