Ievads

Ievads

Latvijas biologi ir devuši lielu ieguldījumu gan Latvijas dabas pētīšanā, gan arī vispārējās bioloģijas problēmu risināšanā. Par to arī stāstīs šī mājas lapa, kurā ietverti Latvijas izcilo biologu dzīves gājumi, gan arī aplūkots viņu ieguldījums zinātnē. Lapā esam ietvēruši zinātniekus no zinātnisko pētījumu pirmsākumiem Latvijas teritorijā līdz pat mūsu dienām. Esam centušies dot īsu konspektīvu pārskatu par .... zinātniekiem. Sniedzam ziņas par šo zinātnieku dzīves gājumu, viņu darbu un ieguldījumu Latvijas zinātnē un kultūrā. Daudzi no šiem zinātniekiem ir bijuši ne tikai savas nozares speciālisti, bet arī literāti un dzejnieki. Arī par to Jūs varēsiet atrast ziņas šajā mājas lapā. Apzināmies, ka ne viss ir pateikts, kā arī to, ka ietverti ne visi tie zinātnieki, kurus vajadzētu aplūkot. Starp Latvijas izcilajiem biologiem minam arī cittautiešus, kuri strādājuši Latvijā un devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un arī pasaules dzīvās dabas pētīšanā. Par šiem zinātniekiem un augstskolu docētājiem arī stāstīsim šajā mājas lapā. Nav aplūkoti tie zinātnieki (ar ļoti nedaudziem izņēmumiem), kuri šodien vēl strādā vai arī ir pensionējušies.

Kārlis Ābele - augu anatoms un citologs

Jānis Bickis - agronoms., botāniķis

Fjodors Būholcs - botāniķis (mikologs)

Jakobs Benjamins Fišers - dabaszinātnieks

Pauls Galenieks - botāniķis

Davids Hieronims Grindelis - dabaszinātnieks

Kristaps Helmanis - mikrobiologs

Jānis Ilsters - botāniķis

Augusts Kirhenšteins - mikrobiologs

Kārlis Reinholds Kupfers - botāniķis

Naums Gregors Lebedinskis - zoologs

Jānis Lūsis - ģenētiķis un zoologs

Nikolajs Malta - botāniķis

Edgars Ozols - entomologs

Alfrēds Rasiņš - botāniķis

Heinrihs Leonhards Skuja - botāniķis

Embriks Strands - zoologs

Laima Tabaka - botāniķe

Marija Tauja - augu fizioloģe

Aleksandrs Zāmelis - botāniķis un ģenētiķis

 Uz sākumu

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008