goldbar.jpg (1162 bytes)

Latvijas iedzīvotāju veselība salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm

goldbar.jpg (1162 bytes)

 

Pēdējos gados Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis ir pasliktinājies. Pēc žurnāla "Healthcare" veiktajiem pētījumiem par iedzīvotāju veselību 35 Eiropas valstīs apzināts, ka Latvija atrodas 34. vietā. Sliktāka tautas veselība ir tikai Krievijā. Par veselīgākajiem atzīti Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas iedzīvotāji.

Valstis sarindotas šādā secībā:

1. Zviedrija 11. Slovākija 21. Polija 31. Igaunija
2. Somija 12. Spānija 22. Albānija 32. Baltkrievija
3. Norvēģija 13. Čehija 23. Horvātija 33. Ukraina
4. Itālija 14. Lielbritānija 24. Maķedonija 34. Latvija
5. Šveice 15. Islande 25. Dienvidslāvija 35 Krievija
6. Austrija 16. Vācija 26. Turcija  
7. Slovēnija 17. Beļģija 27. Bulgārija  
8. Grieķija 18. Īrija 28. Ungārija  
9. Francija 19. Portugāle 29. Lietuva  
10. Nīderlande 20. Dānija 30. Rumānija  

ANO Pasaules Veselības organizācija par galvenajiem kritērijiem, kas tiek izmantoti veselības novērtēšanai, pieņēmusi sekojošus:

  • iedzīvotāju dabiskais pieaugums;
  • iedzīvotāju dzimstība un mirstība uz 1000 iedzīvotājiem,
  • zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem;
  • jaundzimušo sagaidāmais dzīves ilgums.

"Healtcare" veiktajos pētījumos tautas veselības stāvoklis novērtēts pēc 14 rādītājiem, to starpā - ņemti vērā visi iepriekš pieminēto un papildus arī:

  • infekcijas slimību izplatība;
  • saslimstība ar AIDS;
  • mirstība no infekcijas slimībām, sirds un elpošanas ceļu slimībām;
  • iedzīvotāju imunizācija;
  • tabakas patēriņš u.c.

Iegūto datu apkopojumu var apskatīt tabulā "Salīdzinoši rādītāji par iedzīvotāju dzimstību, mirstību, mūža ilgumu un saslimstību ar tuberkulozi".

 

Latvija

Igaunija

Lietuva

Baltkrievija

Krievija

Zviedrija

Somija

Vācija

Zīdaiņu mirstība (uz 1000 dzimušajiem) 15.2 10.1 10.3 12.5 17 4.0 4.0 5.0
Mūža vidējais ilgums
vīriešiem 64 65 66 63 60 76.5 73 3
sievietēm 76 76 77 64 73 81.5 80.5 80
Mirstība uz 1000 iedzīvotājiem 13.6 17.7 11.1 13.4 13.8 10.5 9.7 10.4
Dzimstība uz 1000 iedzīvotājiem 7.6 8.6 10.2 8.8 8.6 10.1 11.5 9.6
Dabiskais pieaugums -6 -4.1 -0.9 -4.6 -5.2 -0.4 +1.8 -0.8
Saslimstība ar tuberkulozi (uz 10000 iedzīvotājiem) 68 40 64 55 75 5.6 12.6 14.3
Mākslīgi izdarīto abortu skaits (uz 1000 dzīvi dzimušajiem) 1141 1258 111 785 1893 337 172 128
Mirstība no asinsrites sistēmas slimībām (uz 100000 iedzīvotājiem)
vīrieši 902.2 824.0 729.3 - - 380.0 464.2 1012.6
sievietes 501.9 483.9 466.6 - - 216.3 258.3 277.7
Mirstība no ievainojumiem un traumām
vīrieši 260.8 265.6 271.2 - - 57.2 123.3 59.9
sievietes 64.2 61.6 66.3 - - 23.6 37.1 23.8

Medicīnas statistikas biroja dati: par Latviju - 1997. gads, pārējās valstis - 1996. ("Diena", 1998)

 

goldbar.jpg (1162 bytes)

home.gif (926 bytes)arrbyl.gif (962 bytes)arrbyr.gif (961 bytes)

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008