Par materiālu

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšana skolā

Autors: Māris Lazdiņš, LU Bioloģijas fakultāte

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas elementi

     Šis materiāls sniedz ilustrāciju un  papildus  informāciju,  arī interesantu, varbūt pat neticamu bet patiesu faktu veidā,  par  visapkārt  mums  esošajiem  un  tajā pat  laikā  neredzamajiem  mikroorganismiem: baktērijām, mikroskopiskajām sēnēm, vīrusiem. To paveiktajiem labajiem, sliktajiem un dažreiz arī varoņdarbiem.
Ilustrēts ar attēliem un norādēm uz interesantām  adresēm  www tīmeklī par mikrobioloģijas un biotehnoloģijas  tēmu, ietver  vairāku,  skolnieku spējām un zināšanām atbilstošu praktisko darbu aprakstus, kuri noderēs gan pasniedzējiem, gan pašiem darbu darītājiem.

Materiāls  pēc  satura un  sarežģītības organizēts vairākos līmeņos atbilstoši sadaļām: dabas mācības stundas, bioloģijas  stundas  un  veselības mācības stundas.  Taču katrā no šīm sadaļām interesenti atradīs arī  padziļinātu informāciju.

Dabas mācības stundās:
Mikroorganismi.
            Sīkāko organismu formu: daudzveidība, daudzskaitlība, izplatība;
            Mikroorganismi kā apkārtējās vides visuresošs un nepieciešams komponents.

Biotehnoloģija ikdienā
           Pārtikas biotehnoloģijas piemēri un demonstrējumi

Higiēnas noteikumu mikrobioloģiskais pamatojums.
           Mikroorganismi uz ādas un zobiem.

Bioloģijas stundās:

        Mikroorganismu:

          Šūnas uzbūve
          Vielmaiņas īpatnības
          Ekoloģiskā loma
          Tautsaimnieciskā loma.

Vīrusi – dzīvības bezšūnas forma -
          Robeža starp dzīvo un nedzīvo

        Iedzimtības informācija:
                  tās molekulārais līmenis,
                  saglabāšana,
                  evolūcija.
       Jaunās biotehnoloģijas pamati:
          Iedzimtības materiāla pārveidošana ārpus organisma;
          Klonēšana - mikroorganismu, augu, dzīvnieku.
          Bioloģiskās un ētiskās problēmas.
Veselības mācības stundās:

       Mikroorganismi = ?
                 Epidēmijas,
                 pandēmijas,
                 infekciju izplatības ceļi

        Jaunākie priekšstati par HIV bioloģiju un AIDS apkarošanas problēmas.

         Imunitātes pamatjēdzieni.

         Jaunās un atkal atdzimušās infekcijas.

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008