Bioloģijas materiālu resursi internetā

Interneta projekts ClassroomConect
http://www.classroom.net/
Lappuse izveidota, piedāvājot integrēt IT iespējas mācību stundās. Lai šo resurspunktu izmantotu, nepieciešams piereģistrēties. Var izmēģināt arī „trial” variantu, taču tāpat nepieciešams ievadīt informāciju par sevi. Bioloģijas skolotājus varētu ieinteresēt tādas tēmas kā: Zivju daudzveidība. Kukaiņu adaptācija. Zirnekļi. Apdraudētās sugas. Barības ķēdes. Cilvēka anatomijā – kā mūsu ķermenis darbojas.

The Global Schoolhouse
http://www.gsn.org/
Global SchoolNet Foundation ir līderis sadarbības mācību veidošanā un informācijas tehnoloģiju integrācijā skolu mācību programmās. Nodrošina skolotājiem iespējas sadarboties, kontaktēt un dalīties pieredzē.

Houghton Mifflin Education Place`
http://www.eduplace.com/science/

Lappuse skolotājiem: dažādas tēmas, stundu apraksti, norādes uz citām izglītojoša satura lappusēm.

Kathy Schrock’s Guide for Educators
http://school.discovery.com/schrockguide/
Interneta adrešu krātuve par izglītības lappusēm.

Mid-continent Research for Education and Learning
http://www.mcrel.org/
Lappusē meklēšanas (Search) lodziņā ievada izvēlēto vārdu, piem., biology, izpilda Go un tiek piedāvāts sameklēto web lappušu saraksts, no kurām atkal var ceļot tālāk.

Teachers Helping Teachers
http://www.pacificnet.net/~mandel/
Skolotājs – skolotājam. Lappuses mērķis – palīdz maz pieredzējušiem skolotājiem. Metodiski padomi skolotājiem. Skolotāju pieredzes apmaiņa.

Science NetLinks
http://www.sciencenetlinks.com/matrix.cfm
Bioloģijas nodarbību apraksti, kur mācību stundās tiek izmantots Internets. 

Library in the Sky Lesson Plan
http://www.nwrel.org/sky/mat.asp?ID=0&m=23
Nodarbību apraksti, plāni un citi izmantojami materiāli.

Cornell Theory Center Math and Science Gateway
http://www.tc.cornell.edu:80/Services/Edu/MathSciGateway/biology.asp
Interesanti par bioloģiju! Var noderēt mācību stundās jau apkopotās adreses.

Awesome Web Sites for K-12 Biology Teachers
http://www.ncsu.edu/imse/
Lieliska 111 bioloģijas materiālu krātuve cilvēka anatomijā, šūnas bioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, sistemātikā, zooloģijā.

Biology
http://www.topmarks.co.uk/cgi-bin/search/db_search.cgi?subject=biology
Labāko bioloģijas resurvietu apkopojums.

Access Excellence
http://www.accessexcellence.org./
Bioloģijas skolotājiem un studentiem.

Omni
http://omni.ac.uk/browse/mesh/indices/
Lielbritānijas resursu krātuve par veselības un medicīnas tēmām.

Teacher Resources
http://www.nbii.gov/education/

Yahoo's Biology Page
http://dir.yahoo.com/Science/biology/

OhioLINK Subject Guide – Biology
http://www.ohiolink.edu/db/subfind/biology.html

FRONTIERS teaching materials
http://www.pbs.org/saf/educators.htm#guides
Materiāli par dažādām bioloģiskām tēmām, kurus var izmantot stundu sagatavošanā.

Biology
http://www.sciencepage.org/bio.htm
Resursu krātuve

Biology Corner - A resource site for biology and science teachers
http://www.biologycorner.com/

BioPoint Hotlist - From the Franklin Institute
http://sln.fi.edu/qa97/biology/biolist.html

Adrešu krātuve.

BioRAP - Biological research for animals and people
http://www.biorap.org/core.html

Natural Perspective
http://www.perspective.com/nature/index.html

Smile Program - Biology Lesson Plans
http://www.iit.edu/~smile/biolinde.html#b1

Bad Science
http://www.ems.psu.edu/~fraser/BadScience.html

Teaching tools and resources
http://spot.colorado.edu/~dubin/bookmarks/b/1300.html

Resources: K-12
http://spot.colorado.edu/~dubin/bookmarks/b/925.html

Science Education Partnership. Dyanna's Pick's homepage
http://www.fhcrc.org/education/sep/dyannas_picks.html

Biology4all
http://www.biology4all.com/index.asp

570 - Life sciences - Biology
http://library.bendigo.latrobe.edu.au/irs/webcat/570.htm

Biology Links: Instructional Resources in Biology
http://www.mcb.harvard.edu/BioLinks/EduRes.html

Project Lab
http://www.preservice.org/projectlab/#library

The Math Forum - Math Library – Biology
http://mathforum.org/library/topics/biology/
Matemātikas izmantošana bioloģijā.

Biology Project
http://www.biology.arizona.edu/
Arizonas universitātes interaktīvi bioloģijas mācīšanas materiāli tiešsaistē. Bagātīgi ilustrēti – universitātes bioloģijas studentu darbi.

Tree of Life
http://phylogeny.arizona.edu/tree/phylogeny.html

Material Safety Data Sheets
http://www.msdssearch.com/

The Open Door Web Site
http://www.saburchill.com/lab/lab.html
http://www.saburchill.com/
http://www.knockonthedoor.com/
Padomi praktisko darbu veikšanai

The Science Explorer
http://www.exploratorium.edu/science_explorer/index.html

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008