Apraksts par sadaļu „Virtuālā Bioloģija”

Sākotnēji šīs lapas tika veidots LIIS projekta ietvaros. Kopš 2007. gada rudens tām tagad ir jauna mājvieta serverī http://skolai.daba.lv/.

„Virtuālajā Bioloģijā” tiek apkopotas interneta adreses, kas varētu interesēt dabas zinātņu skolotājus. Sameklētie resursi tiek klasificēti pēc iespējām izmantot skolotāja ikdienas darbā (sadaļa „Skolotājiem”), kā arī skolēniem, lai padarītu interesantāku mācību darbu (sadaļa „Skolēniem”), kā arī pārējās sadaļas: „Katalogi”, „Dažādi”, „E-saziņa”.

Daudzas no sadaļām vēl nav aizpildītas - darbs tikai sācies, tāpēc labprāt ieklausīsimies citu biologu ieteikumos - gan lapas satura izveidē, gan materiāla atlasē.

Labākie materiāli tiek novērtēti, piešķirot zīmi .

Maksimālais zīmju skaits - .

Autori: Rita Birziņa
Kārlis Kalviškis
Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008