Bioloģijas spēles tiešsaistē

Kopējā spēļu lapas adrese
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Education/K_12/

Chain Reaction: Build a Food Chain
http://www.ecokidsonline.com/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/index.cfm#
Par barības ķēdes veidošanos – elementāri pamati. Doti ķēdes elementi, skolēnam šī ķēde jāizveido, ja ķēde izveidota nepareizi, parādās pareizo atbilžu uzskaitījums. Ja ķēde izveidota pareizi, uzreiz tiek piedāvāta iespēja animētā veidā noskatīties, kas notiek dabā, kā šie ķēdes elementi ir savstarpēji saistīti. Tad viens no ķēdes posmiem tiek atslēgts, interaktīvā veidā tiek paradītas sekas dabā – kas notiks, ja … Pēc tam parādās teorētiska analīze.

Scientists Quiz
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/scientists/index.cfm
Spēle par dabas zinātniekiem (jāatmin 6 zinātnieku uzvārdi, katrai atbildei ir četri varianti, no kuriem jāizvēlas pareizais, tiek pieminēts darbības lauks vai atklājums) – vai jūs viņus zināt un ar ko katrs nodarbojies. Pareizā atbilde ir parādās ar tumšāku krāsu, mīnuss – rezultāti netiek saskaitīti, var iet mierīgi uz priekšu un kļūdīties citā. Ir papildus informācija.

Scientists at Work - Meet a Scientist
http://www.ecokidsonline.com/pub/eco_info/topics/climate/scientists/index.cfm
http://www.ecokidsonline.com/pub/eco_info/topics/climate/scientists/big_rideau_lake.cfm?CFID=220796&CFTOKEN=8248793
Spēle, kas trenē atmiņu. Tiek piedāvāts izlasīt fragmentu un apskatīt attēlu (uzklikšķinot uz atsevišķiem objektiem, parādās paskaidrojums) par zinātnieces darbu BigRideau ezera (Kanāda) izpētē. Spēli uzsākot tiek piedāvāti 20 punkti. Tad jāizpilda tests, ir arī 3 īpaši ieraksta lauciņi, kur mutiski jāatbild uz jautājumiem. Spēles beigās spēlētājs saņem novērtējumu.

Unwater Puzzler
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/jigsaw/index.cfm
Jāsaliek no gabaliņiem zemūdens pasaules fragmentiņš. Doti 24 fragmenti (nav jāmaina ievietošanas virziens), no tiem jāizveido attēls, ja gabaliņš ievietots pareizajā vietā, tad tas tur pielipinās, ja nepareizā tad var pārvietot līdz atrod pareizo. Kad attēls pilnībā izveidots, parādās visa bilde kopumā, tā tiek palielināta un kļūst animēta. Ja peli novieto uz kāda no kustošajiem objektiem, parādās tā nosaukums.

Tutty Fruity
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/memory/index.cfm#
Spēle uz uzmanību – mazākiem bērniem. Jāatrod aizklātā veidā 2 vienādi zīmējumi. Pēc tam, kad viss atrisināts, parādās paziņojums, cik darbības izpildītas un tiek piedāvāts atbildēt uz jautājumu.

Slide to Slide
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/slide2side/index.cfm#
No atsevišķiem gabaliņiem, tos pārvietojot, jāizveido zīmējums(saulespuķe ar biti vidū). Mazākiem bērniem.

Sing a long Ribbit Pond
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/simon/index.cfm#
Spēlei ir 3 līmeņi. Ir pavasaris, dīķī dzīvo 4 vardes. Iepazīstoties var izdzirdēt katras vardītes balsi. Pēc tam spēles gaitā šīs vardītes pēc skaņas jāsameklē dīķī.

Trash Troopers
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/trash/index.cfm#
Spēles gaitā jāpalīdz vardītēm atbrīvot ceļu no atkritumiem, tos savācot. Spēles loga apakšējā daļā ir dažādas formas elementi, kuri pārvēršas par atrasto atkrituma veidu. Spēles mērķis ir šādi paradīt dažādus atkritumu veidus un paskaidrot, kā to daudzums tiek samazināts, kā arī otrreizēji izlietoti un reciklēti (pārstrādāti). 3 R – Reduce, Reuse, Recycle.

Be a Frog Spotter
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/frog_spotter/index.cfm#
Spēlētājam-pētniekam tiek piedāvāts noteikt 6 varžu sugas. Parādās attēls un jāieklikšķina ar peli pareizajā nosaukumā. Ja atminēts precīzi, parādās ķeksītis, ja nepareizi – krustiņš. Ja nezina pareizo atbildi, var izmantot palīdzību – ieraudzīt pareizo atrisinājumu. Ja sasniegts pietiekošs atminējumu skaits (vismaz 6 pareizas atbildes), parādās apsveikums un var ierakstīt savu vārdu EcoKids Klub listē.

FrogQuiz 1
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/frog_1/index.cfm
Pārbaudi savas zināšanas par vardēm. Kamēr nav pareizi atbildēts, uz nākošo jautājumu nevar pāriet. Dizainiski efektīgi tiek risināts – pareizi vai nepareizi. Pievilcīgas krāsas.

FrogQuiz 2
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/frog_2/index.cfm#
Cik daudz mēs zinām par pasaules varžu interesantākajām pazīmēm

FrogQuiz 3
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/frog_3/index.cfm#
Par varžu pazīmēm, izskatu, dzīvesveidu un citiem paradumiem. Arī par cilvēka attieksmi.

FrogQuiz 4
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/frog_4/index.cfm#
Jāpārzina interesanti fakti no varžu dzīves.

Animal Adaptions
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/adaptations/index.cfm
Testa tipa spēle. Tiek uzdoti jautājumi par dzīvniekiem, to izskatu un adaptāciju. Tiek piedāvāts noteikts spēles ilgums, ko attēlo apaļš pulkstenis ar uz priekšu pārvietojošiem rādītājiem. No četriem piedāvājumiem jāizvēlas 3 pareizie – ja atbildēts pareizi, parādās minētā dzīvnieka attēls. Spēles gaitā var iegūt punktus (Bonus) – parādās tāda tipa piedāvājums, kur atkal no trīs atbildēm jāizvēlas viena, līdz ar to pulksteņa rādītājs tiek atbīdīts atpakaļ.

How well Do You Know Frog Talk?
http://www.ecokidsonline.com/pub/fun_n_games/games/frog_calls/index.cfm
Spēle, kas piedāvā pazīt balsi, ko sazinoties rada varde. Pavisam ir 4 vardītes, un jāizvēlas pareizais atminējums. Ir iespēja apskatīt arī atrisinājumu, kurā tiek paskaidrots skaņas veids.

Evolution quiz
http://whyfiles.org/095evolution/quiz.html
Tests par evolūciju. 5 jautājumi, katram jautājumam 4 atbildes, jāizvēlas vienu pareizo. Testa noslēgumā, var uzzināt novērtējumu. Atbilstoši punktu skaitam kā balva tiek piedāvāts ieskats kādā interesantā web adresē (noteiktam punktu skaitam tiek piedāvāta sava adrese).

The Magic Shool Bus
http://scholastic.com/magicschoolbus/games/home.htm

Monster Bugs Help these bugs find their legs
http://scholastic.com/magicschoolbus/games/bugs/index.htm#
No atsevišķiem fragmentiem jāizveido konkrēts kukainis – piemēram, bite, mārīte vai spāre. Sastāvdaļas tiek piedāvātas: galva, ķermenis, kājas, spārni – viss jāsaliek kopā, darbu beidzot un nospiežot uz lupas, parādās atbilde: ja ir kļūda, tad parādās paziņojums, ka šāds kukainis dabā nav sastopams, ja pareizi – tiek nosaukts suga.

Maze Craze
http://scholastic.com/magicschoolbus/games/colgate/index.htm#
Labirinta veidā tiek piedāvāta spēle par pārtikas izvēli – jāapēd ejās novietotie produkti, izvēloties labākos. Spēles centrā atrodas Zobu Birste – tur var iztīrīt zobus un atkal ceļot no jauna un vākt punktus. Laba spēlīte jaunākā vecuma bērniem.

The great habitat mach-up game
http://scholastic.com/magicschoolbus/games/habitat/index.htm#
Katram dzīvniekam ir sava dzīves telpa. Spēles sākumā parādīti 5 aizsargājamie dzīvnieki un vides, kurās tie mīt. Katrs jānovieto savā vidē. Pēc tam animētā veidā tiek parādīts, ka cilvēkam jārūpējas par saviem „mazākajiem brāļiem”.

Gets an Earful
http://scholastic.com/magicschoolbus/games/sound/index.htm#
Viegla spēlīte, kurā jāieklausās apkārtējās skaņās. Jaunākā vecuma skolēniem.

Fritz TV
http://scholastic.com/magicschoolbus/games/frizfreshfacts/index.htm
2 spēles. Kamēr spēle tiek sagatavota, lai nebūtu garlaicīgi var uzspēlēt

Tic-tac-toe Dinosaurs
http://www.mantyweb.com/dinosaur/tictactoe.htm
Dinozauri TV pārraides veidā – iepazīstina ar dinozauriem. Uzdevums spēlētājam – no 9 dinozauriem salikt pareizā secībā sešus pēc garuma. Labi attēli, ir skaņa.

Photosynthesis
http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/photosynthesis/photosynthesis.html
Fotosintēzes Spēle intervijas veidā. Tiek stāstīts un rādīts par fotosintēzi. Uzdevums – izaudzēt kādu no attēlos redzamajiem augiem, norādot kas nepieciešams auga augšanai.

Photosynthesis game
http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/photosynthesis/photosynthesis_game.html

Really Fun Game on Photosynthesis
http://www.quia.com/cb/25890.html

Interactive Word Search Puzzle
http://faculty.washington.edu/chudler/java/searchap.html
Interaktīva vārdu meklēšanas spēle par tēmu „Nervu sistēma”. Doti atsevišķi burti un vārdi, kas jāatrod savienojot šos burtus savā starpā. Burtus var savienot dažādos virzienos – virzienā pa labi, virzienā pa kreisi, uz augšu un uz leju. Atrastie vārdi pazūd no kopējā vārdu saraksta un savienojums burtu laukumā paliek.

EPAs (Environmental Protection Agency – USA) lappuse bērniem
http://www.epa.gov/kids/
Ir speciāla Game Room. http://www.epa.gov/airnow/aqikids/games.html

AQI (Air Quality Index) Game

AQI Color Game
http://airnow.gov/index.cfm?action=aqikids.games
1. spēle, kuru spēlējot vispirms ieteicams iepazīties ar teorētisko materiālu par gaisa kvalitāti, kas arī sameklējams, izmantojot šo pašu adresi. Spēlē tiek uzdoti 10 jautājumi, uz kuriem vajag atbildēt. Uz katru jautājumu tiek piedāvātas 3 atbildes, no kurām jāizvēlas pareizā. Spēli beidzot tiek saskaitīti punkti – maksimāli iespējamais punktu skaits – 100.
2. spēle notiek 3 līmeņos: vienkāršākajā, vidējā un augstākajā. Pirmajā līmenī ar noteiktām krāsām jāatzīmē gaisa krāsa, kas atkarīga no gaisa kvalitātes indeksa lieluma. Otrajā līmenī – tiek uzdoti jautājumi, uz tiem atbildot jāizvēlas atbilstošā krāsa. Trešajā līmenī – arī tiek uzdoti jautājumi, bet atbildei jāizvēlas skaitļi, kas norāda gaisa kvalitāti.

Air Defenders
http://www.airdefenders.org/

Sirreālistiskais zvēru dārzs
http://www.switchzoo.com/zoo.htm
Izvēlas kādu no piedāvātajiem dzīvniekiem: balto lāci, pērtiķi, ziloni, cūku, bizoni, suni, degunradzi u.c. Parādās animēts dzīvnieka attēls, kurā pēc patikas var mainīt atsevišķas ķermeņa daļas – asti, galvu, kājas un skatīties, kas notiek ar izvēlēto attēlu. Visu šo procesu pavada zvēru rūcieni.

Food Piramida Game
http://www.dairycouncilofca.org/activities/pyra_main.htm
Izveido uztura piramīdu! Tiek piedāvātas 5 produktu grupas, kas jāsaliek pareizā secībā, veidojot uztura piramīdu. Pēc tam tiek piedāvāti atsevišķi pārtikas produkti (kā attēli), kuri jāievieto atbilstošajā piramīdas daļā. Spēlē ar skaņu tiek akcentēta pareizās atbildes izvēle un izvēlētais teksts vai attēls var nostāties tikai savā vietā.

The frustated Farmer
http://www.aimsedu.org/aimskids/ipuzzles/farmer/farmer.html
Spēles uzdevums ir palīdzēt fermerim pārvest pāri upei uz otru pusi lapsu, cāli un graudus, ne vienu brīdi neatstājot divatā lapsu ar cēli, kuru viņa var apēst un cāli ar graudiem, ko viņš var apēst.

Hurkle
http://www.aimsedu.org/aimskids/ipuzzles/hurkle/hurkle.html
Spēles uzdevums – izmantojot x un y asi atrast kādā no pozīcijām paslēpušo tītaru. Programma cenšas palīdzēt, norādot virzienu, kurā jāpārvietojas, atliek tikai ierakstīt pareizos ciparus un uzdot jautājumu "Hurkle?"

Library in the Sky Education Games
http://www.nwrel.org/sky/mat.asp?ID=0&m=3
60 Web lappuses, kurās var sameklēt izglītojošu spēļu materiālus dažādos mācību priekšmetos.

The Brain Explorer img border="0" src="galvina.gif" width="25" height="22">
http://www.exploratorium.edu/brain_explorer/index.html
Pārbaudi savu uzmanību. Tiek piedāvātas 6 spēles, kurā var sevi pārbaudīt, piedāvāti arī atrisinājumi. Dažas no spēlēm spēlējamas tiešsaistē, kā var arī izdrukāt un izmantot kā darba lapa.

Dolphins in Depth
http://www.brookfieldzoo.org/dolphingame/game.html
Delfīni dziļumā. Sastāv no 4 atsevišķām spēlēm par tēmu „Cik daudz Tu zini par delfīniem?”. Spēli sākot ir jāieraksta savs vārds un arī parole.
1. Vispirms ir jānoskaidro delfīna ķermeņa daļas, parādot attēlā, kurā delfīnu var aplūkot no dažādām pusēm. Tiek uzdots jautājums, uz kuru atbildot jānorāda ķermeņa daļa. Spēles beigās tiek piedāvāts atbilžu novērtējums (maksimālais skaits – 5 zivis).
2. Ar fotoaparāta palīdzību jūrā tiek fotografēts delfīns, kad tas nonāk objektīva centrā, nospiežot podziņu

Snap It! Tad kad 5 reizes veikti uzņēmumi, nonāk fotolaboratorijā, kur no šiem pieciem fragmentiem jāizvēlas īstie.
3 Kā delfīni pārtiek? Izmantojot klaviatūras kursora/bultu taustiņus, delfīns ir jāvada medībās. Pirms spēles vēlams iepazīties ar pārējo spēlē izmantojamo taustiņu nozīmi.
4. Delfīnu izturēšanās novērojumu veikšana. Pēc delfīnu pozas jānosaka viņa izturēšanās veids, kas spēles sākumā tiek paskaidrots.

KidsHub
http://kidshub.org/kids/kids.cfm
Labi teorētiski un spēļu materāli tiešsaistē, ko var izmantot pamatskolas un vidusskolas skolēni. Piemēram, Nosauc cilvēka kaulus http://quizhub.com/quiz/f-bones.cfm un slimības http://quizhub.com/quiz/f-diseases.cfm

Houghton Mifflin Education Place
http://www.eduplace.com/edugames.html
Izglītojošu spēļu lappuse.

Welcome to Quia
http://www.quia.com/findout.html
Viena no labākajām Web tehnoloģiju iespēju izmantošanas vietām. Resursi tiek piedāvāti 15 valodās.
http://www.quia.com/dir/bio/

1. Cell Organelles
http://www.quia.com/jg/65947.html
Šūnu organellas. Iespējams pārbaudīt savas zināšanas par šūnu organellu funkcijām eukarotiskajās šūnās dažādos veidos: salīdzinot, sameklējot nosaukumus, atrodot līdzīgus aprakstus utt.

2. Animal Classifications  http://www.quia.com/cm/1130.html
Vai jūs pazināt par sava mīļākā dzīvnieka sistemātisko piederību? Dotas divas kolonas: vienā ir dzīvnieka nosaukums, otrā viņa sistemātiskā piederībā, pareizās atbildes vajag savienot ar līniju, atbilde tiek komentēta ar pareizi vai nepareizi.

3. Mitosis: A Stage of the Cell Cycle  http://www.quia.com/pp/3371.html
Mitoze ir process, kurā kodolā notiek šūnu dalīšanās un tā rezultātā izveidojas divi jauni kodoli ar vienādu hromosomu skaitu katrā. Sakārtojiet mitozes procesa attēlus pareizā secībā.

4. DNA: Genes and Chromosomes  http://www.quia.com/jg/65756.html
DNS, tā uzbūve un procesi kas notiek. Savas zināšanas var pārbaudīt salīdzinot, sameklējot pareizos nosaukumus.

5. Ecosystems  http://www.quia.com/jg/260580.html
Ekosistēmas, darbības principi. Ar salīdzināšanas un pareizās atbildes savietošanu var pārliecināties par savām zināšanām.

6. Human Life Functions  http://www.quia.com/cb/8140.html
Spēle par cilvēka organisma funkcijām: barošanos, barības vielu pārvietošanos, elpošanu, izdalīšanu, vielu maiņu utt. Spēle var iesaistīties viena vai divi spēlētāji. Ievada savu vārdu, tad tabulā par tēmu izvēlas punktu skaitu. Pēc izvēlēšanās parādās jautājums, uz kuru spēlētājam jāievada pareizā atbilde. Atbilde tiek novērtēta.

7. Mendel's Laws of Heredity  http://www.quia.com/jg/65851.html
Mendeļa iedzimtības likumi. Tiek uzdota atbilde, piedāvāti četri atbilžu varianti, jāizvēlas pareizais. Punkti tiek skaitīti naudaszīmēs.

8. Simple Chemistry for Biology  http://www.quia.com/jg/65753.html
Molekulārās bioloģijas un bioķīmijas jēdzienu pārzināšana.

9. Animal Facts  http://www.quia.com/sh/2659.html
Tiek piedāvāti jautājumi par atsevišķiem zooloģijas jautājumiem, uz kuriem atbildes var sameklēt norādītajās tīkla lappusēs.

10. Evidences for Evolution  http://www.quia.com/jg/65902.html
Evolūcijas pierādījumi no fosilījām līdz salīdzinošajai citoloģijai.

11. Cell Reproduction  http://www.quia.com/jg/66180.html
Šūnas vairošanās. Jāatrod pareizie jēdzieni, piemeklējot to paskaidrojumus vairākos veidos: vai nu salīdzinot vai koncentrējoties ar apslēptām kartiņām, var meklēt vārdu nosaukumus.

12. Mendel & Heredity  http://www.quia.com/rr/31066.html
Mendelis un iedzimtības likumsakarības.

13.Cells  http://www.quia.com/jg/66182.html
Jēdzieni par šūnu. Jēdzienu iegaumēšana, izmatojot nosaukuma un atbildes savietošanas metodes, kā arī nosaukumu sameklēšanu.

14. Genetics  http://www.quia.com/jg/65753.html
Ģenētikas pamatjēdzieni, pamatjēdzienu iegaumēšana, izmatojot nosaukuma un atbildes savietošanas metodes, kā arī nosaukumu sameklēšanu.

15. Genetics Terms  http://www.quia.com/jg/66181.html
Ģenētikas terminoloģija.

16. Simple Animals http://www.quia.com/jg/65853.html
Vienkāršie organismi: sūkļi, plakantārpi, veltņtārpi.

17. Reproduction and Development  http://www.quia.com/jg/65901.html
Mitozes pamatjēdzieni, jēdzienu iegaumēšana, izmatojot nosaukuma un atbildes savietošanas metodes, kā arī nosaukumu sameklēšanu.

18. Darwin’s Adventures on the Beagle  http://www.quia.com/sh/5551.html
Darvina ceļojums ar kuģi „Bīgls”. Tiek uzdots jautājums, uz kuru atbildi var sameklēt norādītajās Interneta lappusēs.

19. Glucose Metabolism  http://www.quia.com/jg/65854.html
Glikozes metabolisms. Glikolīzes process.

20. Human Proteins  http://www.quia.com/jg/66111.html
Cilvēka olbaltumvielas un to bioloģiskās funkcijas. Jēdzienu iegaumēšana, izmatojot nosaukuma un atbildes savietošanas metodes, kā arī nosaukumu sameklēšanu.

Games
http://www.execulink.com/~ekimmel/games.htm

Planet Science | Wired
http://www.scienceyear.com/wired/index.html?page=/wired/games/index.html

Play the flower game
http://www.wildkids.org.uk/meadows/plantgame.htm

A Science Odyssey: Then+Now: Medicine and Health
http://www.pbs.org/wgbh/aso/thenandnow/medhealth.html

BBC - Science & Nature - Games and quizzes
http://www.bbc.co.uk/sn/games/

BBC - Science & Nature - Prehistoric life - Games and quizzes
http://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric_life/games/

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008