Pārbaudi savas zināšanas!

Merriam-Webster's Word Central
http://www.wordcentral.com/ Izveido savu vārdnīcu un piedāvā to arī citiem!

the Scramble-Saurus
http://funbrain.com/scramble/index.html
Vārdu mīklas – juceklis (Scrambe)

Rainforests http://www2.funbrain.com/cgi-bin/scr.cgi?A1=s&A2=rainforest
Lietusmeži
Ir jautājums, burti, kuri jāsaliek pareizā secībā. Uz priekšu tiek tikai atminot pareizo atbildi! Var mācīties augu un dzīvnieku nosaukumus angļu valodā, kā arī var pārbaudīt savas bioloģijas zināšanas.

Stay Afloat
http://www.funbrain.com/hangman/index.html
Izvēlas tēmu un izvēlas burtus, veidojot vārdu. Ja neveicas, tad minētājam tiek sniegta palīdzība ar uzvedinošiem paskaidrojumiem.

Fun Match
http://funbrain.com/match/index.html
Pārbaudi savu vērīgumu! Var izvēlēties 4 grūtības līmeņus un dažādus objektus: dinozaurus, dzīvniekus, augus, pārtiku utt.

Plants in Peril: Quiz Tests
http://www.mobot.org/CPC/peril/quiz.html
Izpildi testu un pārbaudi sevi!

United Nations Cyberschoolbus – waterquiz
http://www0.un.org/cyberschoolbus/waterquiz/waterquiz4/index.asp
Mācību materiāls par ūdens patēriņu, kas tiek piedāvāts interaktīva testa veidā dažādos mācību priekšmetos.

The Queensland Fruit Fly
http://www.uq.edu.au/nanoworld/fly1.html
Salīdzini izmērus http://www.uq.edu.au/nanoworld/scalemag.html
Uzmini, kas tas ir http://www.uq.edu.au/nanoworld/guesses1.html

Neuroscience for Kids
http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html
Pārbaudi sevi!

Biology Crossword
http://library.thinkquest.org/11771/english/hi/biology/crossword.shtml
Pārbaudi sevi – vai orientējies bioloģijas terminoloģijā. Lappusē uzreiz var ierakstīt atminēto.

PALS – Perfomance Assessment Links in Science
http://pals.sri.com/
Interaktīva datu bāze dažāda veida darba uzdevumu/testu pārbaudei un novērtēšanai.

Plant and Animal Phylogeny Exercise
http://www.utm.edu/~rirwin/b120lab.htm

Brainy games
http://faculty.washington.edu/chudler/flash/fgames.html

Virtualcell.com
http://virtualcell.com/

ArtEdventures with Carmine Chameleon
http://www.sanford-artedventures.com/play/play.html
Ja ir vēlēšanās iepazīt krāsu un ainavu dizaina pasauli, tad var pamēģināt ļoti vienkāršotā veidā (paredzēts jaunākā vecuma bērniem) iepazīties ar teoriju un praksi pārbaudīt spēlē - http://www.sanford-artedventures.com/play/id1/index.html

K-Zone
http://www.environment-agency.gov.uk/kids/kzone/?version=1
Iemācies un pēc tam pārbaudi savas zināšanas!

A. Pintura: Art Detective
http://www.eduweb.com/pintura/index.html

Biology GCSE
http://www.s-cool.co.uk/topic_index.asp?subject_id=17&d=0
Izvēlies tēmu, iemācies un pārbaudi sevi!

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008