Vārdnīcas

Vispārējas nozīmes vārdnīcas
Dzīvības zinātnes
Zooloģijas vārdnīcas
Botānikas vārdnīcas
Ķīmijas vārdnīcas
Vides zinātnes
Dažādi

ThinkQuest Library: Biology
http://www.thinkquest.org/library/cat_show.html?cat_id=21&cid=1
Labākie studentu veidotie materiāli ģenētikā, šūnu bioloģijā, biotehnoloģijās

Vispārējas nozīmes vārdnīcas

Macquarie University Library: Biology: Dictionaries
http://www.lib.mq.edu.au/resources/subject/biology/bioldictionaries.html
Var uzzināt, kādas vārdnīcas tiek piedāvātas bibliotēkā.

Cambridge Dictionaries Online
http://dictionary.cambridge.org/

OneLook Dictionaries
http://www.onelook.com/
Nodrošina terminu meklēšanu apmēram 600 vārdnīcās vienlaicīgi.

Stochastic Language Identifier
http://www.link.cs.cmu.edu/dougb/ident-doc.html
Noskaidro vārda izcelsmes valodu.

WWWebster Dictionary
http://www.m-w.com/dictionary.htm un http://www.m-w.com/netdict.htm

yourDictionary.com
http://www.yourdictionary.com/

Dutch Electronic Subject Service
http://www.kb.nl/dutchess/
Bioloģijas klasifikācijas kods ir 42.

AskOxford:
http://www.askoxford.com/ Wiley InterScience
http://www3.interscience.wiley.com/stasa/index.html
Zinātnisku un tehnisku vārdu saīsinājumi, simboli.

Reference Sources: Terminology
http://www-personal.si.umich.edu/~calz/ermlinks/term.htm#top

Quoteland.com
http://www.quoteland.com/
Jautājumi pēc tēmām, autora un veida.

Glossarist.com
http://www.glossarist.com/default.asp un http://www.glossarist.com/glossaries/science/life-sciences/
Plašs katalogs par skaidrojošām vārdnīcām dabas zinātnē.

The Biology Glossary
http://www.mhhe.com/sciencemath/forestryenviron/pae/glossary.html

Dictionary List
http://www.onelook.com/browse.shtml
Vairāk kā 460 vispārīgās un specializētās vārdnīcas vienkopus. Atliek tikai izvēlēties piemērotāko!

Science dictionaries and glossaries
http://www.onelook.com/?d=all_sci&v=&sort=&langdf=all
Indeksējis OneLook® meklētājs.

Biological Sciences Dictionary
http://www.biology-online.org/dictionary.asp
Ap 1782 terminu.

Natural History Terms
http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/glossary.html
Dabas vēsture - 495 vārdi.

Tree of Life Glossary
http://phylogeny.arizona.edu/tree/home.pages/glossary.html
11 nosaukumi.

Dzīvības zinātnes

National Center for Biotechnology Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Education/BLASTinfo/glossary2.html

Biotech Life Science Dictionary
http://biotech.icmb.utexas.edu/pages/dictionary.html
Satur apmēram 8 300 ierakstus par tēmām bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, šūnas bioloģijā, ģenētikā utt.

Life Science Dictionary
http://life.nthu.edu.tw/~g864204/dict-search.html

Browse the Biocomplexity Thesaurus
http://thesaurus.nbii.gov/

On-line Medical Dictionary
http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/

Biochemistry
http://www.ulaval.ca/fmed/bcx/default.html
404 termini.

Biological Control
http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/glossary.html
132 nosaukumi.

Biotechnologies et Bioinformatique
http://www.infobiogen.fr/services/deambulum/fr/bioinfo_glossaire.html
479 words terminu.

Biotiming
http://www.cbt.virginia.edu/tutorial/GLOSSARY.html
28 nosaukumi.

Ethics, Law and Science of Using New Genetic Technology in Medicine and Agriculture
http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~macer/SG18.html
300 terminu.

Genetics Glossary
http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/
384 nosaukumi.

Genomics Lexicon
http://genomics.phrma.org/lexicon/index.html
419 termini.

Glossary of Genetic Terms
http://www.genome.gov/glossary.cfm
197 terminu.

Zooloģijas vārdnīcas

Zoological Records
http://www.biosis.org.uk/htmls/products_services/zoorecord.html
Terminu skaidrojums, vārdu saīsinājumi.

Etymology Dictionary, Online
http://www.etymonline.com/
Entomoloģijas vārdnīca.

Glossary of Entomology
http://www.earthlife.net/insects/six.html
570 nosaukumi.

Dinosaurs
http://www.dinosauria.com/dml/diction.htm

Bird On!
http://www.birdcare.com/bin/searchdict
1224 nosaukumi.

Dragonfly terms
http://www.ups.edu/biology/museum/ODglossary.html
53 termini.

Hutchinson Dictionary of Animals
http://www.tiscali.co.uk/reference/dictionaries/animals/
Dzīvnieku vārdnīca – 2001 termins.

The Pet Bird Page
http://www.petbirdpage.com/
Papagaiļi - 31 nosaukums.

Botānikas vārdnīcas

Dictionary of Botanical Epithets
http://www.winternet.com/~chuckg/dictionary.html
Vairāk nekā 16294 termini.

Tico Ethnobotanical Dictionary
http://www.ars-grin.gov/duke/dictionary/tico/

Peter's Etymological of Plant Names
http://www.flytrap.demon.co.uk/cpdict.htm
594 nosaukumi.

Agricultural and environmental biotechnology
http://fbox.vt.edu/cals/cses/chagedor/glossary.html
459 termini.

Botanical Terms
http://glossary.gardenweb.com/glossary/
5025 termini.

Bryological
http://www.mobot.org/MOBOT/tropicos/most/Glossary/glossfr.html
4958 termini.

Glossary of Pollen and Spore Terminology
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/glossary/index.htm
390 terminu par sporām un putekšņiem.

Glossary of Roots of Botanical Names
http://garden-gate.prairienet.org/botrts.htm
1132 terminu botānikā.

GreenWeb Gardening Glossary
http://www.boldweb.com/greenweb/glossary.htm
232 dārzniecības terminu.

Hutchinson Dictionary of Plants
http://www.tiscali.co.uk/reference/dictionaries/plants/
Augu vārdnīca – 973 vārdi.

Peter's Carnivorous Plant
http://www.flytrap.demon.co.uk/cpgloss.htm
488 vārdi.

The Orchid Lady's Illustrated Orchid Encyclopedia
http://orchidlady.com/encyclopedia/index.html
Ilustrēta orhideju vārdnīca - 1132 vārdi.

Vegetation Subcommittee Terms
http://biology.usgs.gov/fgdc.veg/standards/appendix3.htm
Veģetācija - 164 nosaukumi.

Ķīmijas vārdnīcas

Chemistry Dictionary
http://www.netaccess.on.ca/~dbc/cic_hamilton/dictionary/a.html
601 termins.

Atmospheric Chemistry and Air Quality
http://www.shsu.edu/~chemistry/Glossary/glos.html
347 nosaukumi.

Dictionnaire de chimie
http://chimie.scola.ac-paris.fr/sitedechimie/dico/dico.htm
116 nosaukumi franču valodā.

General Chemistry Online
http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/glossary.shtml
1028 nosaukumi.

WebElements Periodic Table of the Elements
http://www.webelements.com/webelements/
Ķīmisko elementu periodiskā tabula - 576 nosaukumi 

Vides zinātnes

Terms of Environment
http://www.epa.gov/OCEPAterms/

ASV Vides aizsardzības aģentūras (EPA) vides terminu skaidrojošā vārdīca, terminu saīsinājumi tiešsaistē.

Compendium of environmental acronyms (CEA)
http://web.umr.edu/~aeg/arco/arco.html
2819 nosaukumi.

Conversion Factors
http://www.minerals.com/cvmass.html
240 nosaukumi.

Environmental terms
http://www.umr.edu/~aeg/glossary/glossary.html
181 nosaukums.

Envirofacts Warehouse Chemical References Index
http://www.epa.gov/enviro/html/emci/chemref/index.html
3835 nosaukumi.

Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences
http://www.uvm.edu/~dhowell/StatPages/Fundamentals/Glossary.html
379 vārdi.

Global Change
http://www.globalchange.org/glossall/gloindex.htm
467 terminu.

Weathervane
http://www.weathervane.rff.org/glossary/index.html
Globālā klimata izmaiņu politika - 96 nosaukumi.

Dažādi

Anthropology dictionary
http://www.webref.org/anthropology/anthropology.htm
1774 nosaukumi.

Bacterial Names with Standing in Nomenclature
http://www-sv.cict.fr/bacterio/index.html
1419 nosaukumi.

Biodiversity
http://www.ulaval.ca/fmed/bcx/default.html
104 terminu.

Biodiversity
http://www.wri.org/wri/biodiv/gbs-glos.html
104 terminu.

Game Theory Dictionary
http://www.gametheory.net/Dictionary/
106 vārdi.

How Many?
http://www.unc.edu/~rowlett/units/
1741 mērvienību terminoloģija.

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008