Enciklopēdijas

Animal Diversity Web
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/

DOL DINOSAUR OMNIPEDIA
http://www.dinosauria.com/dml/dmlf.htm
Enciklopēdija par dinozauriem.

Dinopedia
http://www.jpinstitute.com/dinopedia/index.jsp
Interaktīva enciklopēdija par dinozauriem.

Britannica
http://www.britannica.com

Encyclopædia Britannica Online
http://search.eb.com/

Britannica Concise
http://education.yahoo.com/reference/encyclopedia/index.html
Nav tik aptveroša kā “Encyclopedia Britannica”, bet pietiekoši plaša. Vairāk kā 25 000 alfabētisku ierakstu ar ilustrācijām un attēliem. Var meklēt pēc ievadītā nosaukuma vai izvēlēties vajadzīgo alfabēta burtu.

Columbia 2001
http://www.bartleby.com/65/
Sestais izdevums. Apmēram 51 000 ierakstu ar vairāk kā 80 000 hiperteksta norādēm. Ir iespējama meklēšana. Atsevišķi apkopoti biogrāfiskie ieraksti.

Encarta Encyclopedia
http://encarta.msn.com/reference/
Raksti, multimediji, sarunvaloda, pasaules atlass un citas norādes.

Encyberpedia
http://www.encyberpedia.com/cyberlinks/links/index.html

Encyclopedia.com
http://www.encyclopedia.com/

Encyclopedia Smithosonian
http://www.si.edu/resource/faq/start.htm

NatureServe - An Online Encyclopedia of Life
http://natureserve.org/

Encyclopedia of the Atmospheric Environment
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/index.html

Encyclopedia of Sustainable Development
http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/esd/

Facts Encyclopedia – Refdesk
http://www.refdesk.com/myency.html
Faktu enciklopēdija

Encyclopedia of Plants
http://www.botany.com/
 Enciklopēdija par augiem.

2001 CIA World Factbook
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
Pasaules valstu enciklopēdija.

The Canadian Encyclopedia
http://www.thecanadianencyclopedia.com/

EncycloZine
http://encyclozine.com/
Grāmatu enciklopēdija

Encyclopedia of Technology
http://www.techweb.com/encyclopedia/
Multimediji, datori, komunikāciju un sakaru tehnoloģijas, internets. Vairāk kā 20 000 IT terminu.

Information Please
http://www.infoplease.com/encyclopedia.html

MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences
http://mitpress.mit.edu/MITECS/

Spices & Herbs Encylopedia
http://www.culinarycafe.com/Spices_Herbs/
Enciklopēdija par garšvielām

Symbols.com
http://www.symbols.com/
Enciklopēdija par grafiskajiem simboliem.

Webliography: A Guide to Internet Resources
http://www.lib.lsu.edu/weblio.html
Interneta resursu enciklopēdija.

Wikipedia
http://www.wikipedia.com/
Enciklopēdija, kuras tapšanā var piedalīties ikviens. Dažādās valodās..

Wikipedia Latviski
http://lv.wikipedia.org/

Encyclopedia of Life Science
http://ad.doubleclick.net/adi/www.els.net/pub_home;sz=468x60;ord=1028894459776

DISCovering Science
http://www.els.net/
Vairāk kā 13 500 ierakstu. DISCovering® Science piedāvā plašu informāciju par cilvēkiem, atklājumiem, teorijām, dzīvības formām u.c. Var izmantot meklētāja palīdzību un iepazīties sīkāk, piemēram, ar taksonomisko jēdzienu skaidrojumu, ar sugu klasisfikāciju utt. Ieteicams reģistrēties.

Ievērojamu cilvēku biogrāfijas

Selected Internet Resources for Scientific Biography
http://lcweb.loc.gov/rr/scitech/biography.html

Biographical Dictionary: brief info -- ancient to present
http://www.s9.com/biography/

Biography center: Indexes 10719 biographies!
http://www.biography-center.com/

Biography.com
http://www.biography.com/

Notable Scientists: Life Sciences
http://www.infoplease.com/spot/scibio4.html#bio
Biologi, botāniķi, ģenētiķi, mediķi, mikrobiologi, psihologi, zoologi u.c. Biogrāfijas ar norādi arī uz citiem interneta avotiem. Pieeju enciklopēdijai var meklēt arī http://www.infoplease.com/people.html sadaļās “Almanacs”, “Atlas”, “Dictionary”, “Encyclopedia”.

4000 years of Women in science
http://www.astr.ua.edu/4000WS/

Women in Science and Medicine
http://www2.worldbook.com/features/features.asp?feature=wscimed&page=html/intro.htm&direct=no

Lives
http://amillionlives.com/
Biogrāfijas – iedalījums pēc profesijām, ērām, reģioniem, īpašām kolekcijām.

Nobel e-Museum: search by Prize or Laureate
http://www.nobel.se/index.html

Who2
http://www.who2.com/
Atrodi informāciju par ievērojamu cilvēku dzīvi - 2030 vārdi!

Pharmabase
http://zeus.mbl.edu/public/BRC/subj.php?func=explode&myID=181

Micro*scope
http://www.mbl.edu/microscope

The Gastrointestinal Video Atlas
http://www.gastrointestinalatlas.com/

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008