Pārbaudes testi bioloģijā

Protect the Rainforest
http://animal.discovery.com/ads/chiquita/corwin/rainforest/index.html
Spēle – tests. Tiek piedāvāti jautājumi par tropu mežiem. Atbildot uz jautājumiem, no trīs variantiem jāizvēlas viens. Atbilde tūlīt tiek komentēta – pareizi vai nepareizi. Tiek skaitīti arī punkti – maksimāli iespējamais punktu skaits – 8.

Tests par muskuļiem
http://vilenski.org/science/humanbody/hb_html/selftest/muscle/index.html

Biology
http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/science/biology/index.shtml

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008