Izglītojošs interaktīvs materiāls

Exploratorium Education
http://www.exploratorium.edu/climate/biosphere/index.html
Interaktīvi darbojoties – pētījumi par biosfēru, globālajām klimata pārmaiņām un augu un dzīvnieku populāciju izmaiņām.

Franklina institūta mājas lapa
Interaktīvā apmācība:

par penicilīnu - http://www.fi.edu/pieces/burr/

par gēnu inženieriju - http://www.fi.edu/pieces/davis/

par sirdi - The Heart: An Online Exploration http://www.fi.edu/biosci/index.html

Exploratorium: Ten Cool Sites
http://apps.exploratorium.edu/10cool/index.php
Labāko mācību materiālu materiālu apkopojums

Photo-documentary Expeditions around the world
http://www.oneworldjourneys.com/expeditions/
Interneta ceļojumi apkārt pasaulei lai iepaz'ītos ar dzīvniekiem un augiem, dzīvotnēm, klimata izmaiņām.

Ecokids - Canada's environmental destination for kids

Gan informatīvi, labi noformēti materiāli bērniem par Kanadas dabu.

Scholastic.com
http://scholastic.com/kids/

The ThinkQuest Library
http://www.thinkquest.org/library/

Problem Animals
http://library.thinkquest.org/10009/
Dzīvnieku un vides problēmas. Kombinētais materiāls. Par dažām dzīvnieku sugām (koala, koraļļi, vēži, karpas, roņi, jūras zvaigznes – ka vide šīs sugas ietekmē. Materiālā tiek piedāvāts – teorētiskais apraksts, tests ar novērtējumu, saites uz citām informācijas vietām.

Online Resources
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/
Alberta universitātes Bioloģijas fakultātes multimediju lappuse. Ļoti interesenta un efektīvi izmantojama mācību vielas sagatavošanā. Tiek aplūkotas dažādas bioloģijas tēmas botānikā, zooloģijā, ekoloģijā, mikrobioloģijā, šūnu bioloģijā utt.

Evolution: A Journey
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/

Anatomy of the Frog
http://stas.edu.pe.ca/english/sub.cfm?source=lesson_details&id=17
Kathryn Dau-Schmidt lappuse. Var atrast ideju, kā izmantot internetā esošo materiālu anatomijas stundā. Nodarbības apraksts ar saitēm uz materiālu tīklā.

The Senses and Reaction Time
http://stas.edu.pe.ca/english/sub.cfm?source=lesson_details&id=27

Rhinos under Threat
http://stas.edu.pe.ca/english/sub.cfm?source=lesson_details&id=19
Degunradži dzīve.

Deserts
http://stas.edu.pe.ca/english/sub.cfm?source=lesson_details&id=16
Nodarbība, kas demonstrē virtuālo ceļojumu internetā.

Animation of ATP synthesis in Mitochondria
http://www.sp.uconn.edu/~terry/images/anim/ATPmito.html

Cellular Biology
http://library.thinkquest.org/12413/

Plants In Motion
http://sunflower.bio.indiana.edu/~rhangart/plantmotion/PlantsInMotion.html
Ļoti interesanta lappuse par augu kustībām animētā veidā

Quia - Shared Activities
http://www.quia.com/shared/

The Yuckiest Site on the Internet
http://yucky.kids.discovery.com/flash/index.html
Paredzēta jaunākā vecuma bērniem.

Bats, Bats Everywhere
http://members.aol.com/bats4kids/

BBC - Science & Nature
http://www.bbc.co.uk/sn/
BBC tiešsaistes interaktīvs materiāls par dabu mūsdienās un senatnē. Var uzspēlēt arī spēles!

Chemical Ecology of Insects
http://www.chemical-ecology.net/h.htm

Irving Forest Discovery Network: Interactive Forest Management Map
http://www.ifdn.com/

Quiz Hub: The Fun K-12 Online Interactive Learning Center
http://quizhub.com/
Dažādi interaktīvi uzdevumi skolām. Maksas pieeja.

The Whole Brain Atlas
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

Virtual Scanning Electron Microscopy
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/electronmicroscopy/magnify1/
Virtuālā mikroskopija.

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008