Programmas satura tematiskie bloki:


C – Praktisko darbu modulis (18 st.)

Moduļa apraksts
Praktisko darbu mērķis ir attīstīt izpratni par dažāda līmeņa biosistēmu uzbūvi, funkcijām un savstarpējām likumsakarībām. Šūnu, audu, orgānu, organisma, populācijas, ekosistēmas līmenis.
Nodarbību laikā tiek aktualizētas zināšanas augu bioloģijas un augu ekoloģijas zinātnēs, nostiprinot prasmes darbā ar mikroskopu. Mūsdienīgu metožu izmantošana šūnu un audu studijās. Preparātu pagatavošana, apskate, fotografēšana; rezultātu skaidrošana, noformēšana, izmantošana.
Augu anatomijas un augu fizioloģijas saistība ar augu ekoloģiju. Paralēli vispārējām likumsakarībām tiek aplūkoti jautājumi par konkrētu biotopu augu sugu ekoloģijas īpatnībām (piemēram, ūdenstilpju un sausas pļavas vai kāpu augu lapu atšķirības). Dažādu ekoloģisko faktoru, piemēram, temperatūras, mitruma, ietekme uz katra auga funkcijām, anatomisko un morfoloģisko uzbūvi.
Iztirzāti jautājumi par iespējamiem izpētes, novērojumu objektiem skolās klases vai ārpusklases darbā. Ieteikumi praktisko darbu organizēšanai un efektīvai realizēšanai skolā. Skolēnu pētniecisko darbu iespējamās tēmas, datu vākšanas, apstrādes un sakārtošanas metodes.

Nodarbību tēmas
  1. Šūnu bioloģijas laboratorijas darbi.
  2. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā.
  3. Laboratorijas darbs augu audu un orgānu pētīšanā.
  4. Praktiskās nodarbības dabā: dažādu ekosistēmu struktūras un sugu sastāva, kā arī ekoloģijas izzināšana (vērojumi, apraksti, fotogrāfijas, kolekcijas).
Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008